Vad tycker du?

Tack för att du tog dig tid att svara på undersökningen!

 

Vill du ha kommentarer och lästips utifrån undersökningen? se här

Du kan skriva ut dokumentet om du vill diskutera med någon i din närhet. Du får det straxt på din egen mejladress. 

 För att skicka svaren till mer än en person, skriv in adresserna i fältet genom att separera dem med komma