Vad tycker du?

Tack för att du tog dig tid att svara på undersökningen!

Dina uppgifter hanteras helt anonymt och vi kan aldrig se vem du som individ är.
Du kan skriva ut dokumentet om du vill diskutera med någon i din närhet. Du får det straxt på din egen mejladress. 

Eftersom det är en attitydundersökning - vad du tycker - så finns inget rätt eller fel svar. Sedan kan det vara så att du tycker annorlunda än vad rekommendationerna säger - och det får man göra. Och det är det vi vill se så småningom - vad Hälsingarna som grupp tycker och gör.

Vill du ha kommentarer och lästips? se här