Vad tycker du?

Tack för att du tar dig tid!

Avsätt 30 minuter för att fundera vad du tycker och tror om sambandet mellan kost och hälsa. Under länken "VAD TYCKER DU" finns det ett antal påståenden att ta ställning till. Formuläret kan användas av studenter, lärare, skolsköterskor, handledare i studiecirklar och privatpersoner, egentligen alla som är intresserade av kost och hälsa.

  • Du kan maila resultatet till dig själv
  • Du kan maila till någon som du kan diskutera ditt resultat med
  • Du kan också skriva ut ditt mail med resultaten
  • Dina uppgifter hanteras helt anonymt och du väljer själv vem du vill visa 

 

Du som lärare/skolsköterska/ledare kan använda resultatet från attitydundersökningen "Vad tycker du?" till att planera lektioner utifrån elevers aktuella kunskap eller som diskussionsunderlag vid rådgivning till enskilda personer.

Med utgångspunkt från attitydundersökningen "Vad tycker du?" kan man diskutera om idag kända fakta (evidensbaserade) som gäller för ett bra kostval. Här finns förslag på länkar till reflektion- och diskussionsunderlag till varje "påstående" i formuläret. "Stöd för reflektion och diskussion". 

Som privatperson kan du också studera den hälsosamma nordiska kosten med utgångspunkt från attitydundersökningen "Vad tycker du?".

 

 

 

Vad mer med undersökningen?

Vi samlar attitydsvaren i en databas. Utifrån den kommer vi att kunna analysera vad hälsingarna tycker och tänker om olika kostfrågor. Vi kan då anpassa hjartemat.se ännu bättre till hälsingarna, nu och i framtiden. Attityderna kan följas upp över tid för att se om de förändras. Och som sagt, det är helt anonymt! Vi kan sortera på ålder och kommun. Inga personkopplingar kan göras (GDPR). 

Läs vår integritetspolicy här.

 

 

Integritetspolicy