Vad tycker du?

Tack för att du tar dig tid!

Under  "Vad tycker du" finns det ett antal påståenden att ta ställning till. Eftersom det handlar om vad du tycker - så finns inget rätt eller fel svar. När du tyckt till om påståendena, kan du maila till dig själv eller till någon annan. Läs mer.

Attitydundersökningen "Vad tycker du" är helt anonym!

När du svarat på "Vad tycker du" kan du få nya tips, eller förklaringar till varför vi bör öka eller minska på vissa livsmedel.