Vad tycker du?

Tack för att du tar dig tid!

Avsätt 30 minuter för att fundera vad du tycker och tror om sambandet mellan kost och hälsa. Under länken "VAD TYCKER DU?" finns det ett antal påståenden att ta ställning till. Formuläret kan användas av studenter, lärare, skolsköterskor, handledare i studiecirklar och privatpersoner, egentligen alla som är intresserade av kost och hälsa.

När du tyckt till om påståendena, kan du maila till dig själv (se längst ner i formuläret) eller till någon annan som kan ge återkoppling på resultatet. Läs mer.

Attitydundersökningen "Vad tycker du?" är helt anonym!

När du svarat på "Vad tycker du?" kan du få nya tips, eller förklaringar till varför vi bör öka eller minska på vissa livsmedel.