Ungdomars matvanor

Hur äter ungdomar i Sverige och i Europa

Det gemensamma mellan europeiska och svenska ungdomars matvanor är att man äter för lite frukt och grönt och mjölkprodukter. Dessutom äter ungdomarna mycket mer kött, fett och sötsaker än rekommenderat. Intaget av mättat fett (SFA) och salt (Na Cl) är högre än aktuella rekommendationer.

 

Ungdomen är en period i livet då det under en kort period sker många viktiga, både fysiologiska och psykologiska, förändringar. Förändringarna påverkar både näringsbehovet och beteenden omkring mat och måltider. Stillasittande och obalanserad kost i barn- och ungdomen verkar programmera och påverka oss ända in i det vuxna livet. Kostrelaterade sjukdomar, de ”icke-smittsamma-sjukdomarna” (non-communicable-diseases), som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes (kardiometabola sjukdomar) verkar ha sin början i det tidiga livet, för att sedan utvecklas vidare under barn- och ungdomsåren – om vi inte gör något... Och vi kan göra mycket själva eftersom mycket handlar om bra mat och träning.

 

 

 

 

Riksmaten ungdom - Sverige

HELENA-study - europeiska ungdomar