NORDIET - resultat

Efter sex veckor med Nordisk kost förbättrades alla undersökta riskfaktorer

Siffror visar ett genomsnitt för 44 personer under 6 veckor
Totalkolesterol minskade med 16%. Det betyder en minskning med nästan 1 mmol/l, från 6,2 till 5,4 mmol/l under de sex veckor studien pågick.

LDL, "det onda kolesterol" minskade med 21%. Det betyder en minskning med ca 0,8 mmol/l, från 4,0 till 3,2.

HDL, "det goda kolesterolet" minskade också. Vilket det oftast gör när totalkolesterolet minskar. Kvoten mellan LDL och HDL förbättrades dock, LDL minskar mer jämfört med HDL.

Det övre blodtrycket förbättrades med 5%. Från 128 mmHg till 121 mmHg.

Krav på insulin minskade och vikten minskade.

Viktminskningen ville vi inte ha i studien! Försökspersonerna var lyckliga men eftersom en viktminskning förbättrar alla undersökta riksfaktorer - det vet vi redan - och behöver inte studera det mer. Vi ville veta om kosten i sig förbättrade riskfaktorerna. Efter statistisk bearbetning, där vi tog bort effekten av viktminskningen, så var resultatet att kosten i NORDIET påverkade total-, LDL- och HDL-kolesterolet. Däremot kan vi inte särskilja om det var viktminskningen eller den nordiska kosten som förbättrade blodtryck och insulin i studien.

Dock var det intressant och en viktig kunskap att se att försökspersonerna minskade i vikt trots att de åt sig mätta - och de upplevde sig mätta och kunde inte äta mer under hela studien. Så kosten i NORDIET-studien är mättande!

 

Vill du ha med exakta siffror? Abstract - nordiet

 

En grupp av 11 personer fortsatte att äta försökskosten under ytterligare 4 veckor, totalt åt de försökskosten under 10 veckor. Alla undersökta riskfaktorer fortsatte att förbättras.

 

 

Till start Nordisk kost