Proteinet behövs för uppbyggnad, reparation och underhåll

Proteinet behövs för uppbyggnad, reparation och underhåll av kroppens olika vävnader som t.ex. muskler, hud, inre organ, hår och naglar.

Protein är uppbyggt av aminosyror. Det finns ett 20-tal aminosyror varav 8 stycken är essentiella. Essentiella aminosyror måste tillföras kroppen via mat och dryck eftersom vi inte själva kan bilda dem. Livsmedel som innehåller alla de 8 essentiella aminosyrorna till 100% jämfört med ett referenslivsmedel kallas livsmedel med högvärdigt protein eller livsmedel med högt biologiskt värde. Som referenslivsmedel används ofta ägg eller mjölk. 

Protein i animaliska livsmedel
Det finns animaliskt protein i livsmedel från djurriket och vegetabiliskt protein i livsmedel från växtriket. Protein från djurriket är av högt biologiskt värde medan proteiner från växtriket ofta saknar någon essentiell aminosyra eller innehåller mindre andel av någon essentiell aminosyra än referensproteinet. Den aminosyra som saknas eller finns till en mindre del kallas för den begränsande aminosyran och begränsar proteinutnyttjandet i just det livsmedlet.

Protein i vegetabiliska livsmedel
I spannmål (bröd, gröt) är lysin den begränsande aminosyran och i baljväxter (ärter och bönor) är metionin begränsande. Metionin finns i spannmål och lysin finns i baljväxter så om man i en måltid kombinerar dessa två livsmedel får man en måltid med fullvärdigt protein utan animalieprodukter.


För oss i västvärlden saknar det praktisk betydelse om någon aminosyra saknas eller ingår till en mindre del i ett livsmedel eftersom vi har tillräckligt mycket mat och äter en varierad kost med både animaliskt och vegetabiliskt protein. Om man väljer en vegankost och utesluter all animalisk föda måste man kombinera olika vegetabilier för att få protein av högt biologiskt värde. se avsnittet om vegetarisk kost.

Behöver den som idrottar/tränar extra tillskott av protein?