Antioxidanter

Kroppen har under evolutionen byggt upp ett eget antioxidativt skyddssystem

Kroppen har under evolutionen byggt upp ett eget antioxidativt skyddssystem, och i livsmedel, framförallt i vegetabilier finns antioxidanter som ger ett direkt skydd mot fria radikaler efter och mellan måltider - och som dessutom, mer långsiktigt, stärker kroppens egna försvar.

Som en del i förbränningen/oxidationen av kolhydrater och fett bildas fria radikaler vilka är mycket reaktionsbenägna ämnen (molekyler). Bildning av fria radikaler ökar vid både ökad och minskad syreomsättning i cellen, vid energibrist, näringsbrist, om vi utsätts för strålning, förorenad luft eller rökning och vid inflammationer.
För att minska risken för skador måste oxidationen balanseras med antioxidanter.

Oxidation (förbränning) är en naturlig process men om den blir för omfattande är den skadlig.