Mandel

En hand full av mandel

”37 gram nötter (mandel, valnötter) per dag i en i övrigt hälsosam kost minskar risk för hjärt- och kärlsjukdom”.

 

Den viktigaste komponenten kopplad till minskning av LDL-C  i mandel och nötter är växtsterol (fytosterol). Växtsterol stör upptaget av kolesterol från kost vilket leder till en minskning av det onda kolesterolet, LDL–C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Scientific evidence suggests, but does not prove, that eating 1,5 ounces per day of most nuts, such as walnuts (almonds), as part of a diet low in saturated fat and cholesterol may reduce the risk of heart disease.” FDA 2004