Måltider

Frukost, lunch, middag & mellanmål

Fördela dagens mat på flera måltider

Dagens mat bör fördelas under flera måltider. Det blir en jämn energitillförsel, blodsockret blir jämnare, upptag av vitaminer och mineralämnen blir bättre. Frukost, lunch, middag och några mellanmål är en bra fördelning, anpassat efter hur dagen ser ut med skola eller arbete och aktiviteter.

Second-meal-effekt

Man får en jämnare blodsockerstegring efter lunch om man ätit långsamma livsmedel till frukost . Ett kvällsmål som har ett lågt GI-värde ger en jämnare blodsockernivå efter frukosten. Detta kallas ”second-meal-effekt”. Få långtidsstudier är gjorda men man kan ändå säga att långsamma livsmedel är en bra bas i kosten ”till vardags” för den som ännu inte börjat träna men även för den som tränar i allmänhet är det en bra bas. För elitidrottare kan det vid vissa tillfällen vara annorlunda.

För idrottare

För att kunna täcka ett stort energibehov bör maten fördelas på flera måltider. Ju mer träning, desto fler måltider. Det blir frukost, lunch, middag och kvällsmål, tidsanpassat efter vardagssituationen med hänsyn tagen till arbete, skola, träning och tävling. Till detta tillkommer några mellanmål. Småätandet ger ett viktigt energitillskott för idrottaren. Tänk på att skydda tänderna vid småätande. Skölj munnen efter måltid till exempel