Kostmönster

Kostmönster - både hälsosamma och mindre hälsosamma

90% av orsaker till hjärtinfarkt är väl kända och kan förklaras av levnadsvanor och psykosocial påverkan som stress. 50% av orsaker till hjärtinfarkt kan förklaras av matvanor (Yusuf, Lancet 2004). Det betyder att vi kan påverka mycket själva!

 

Ett västerländskt kostmönster ökar risk för hjärt- & kärlsjukdomar, diabetes typ II, högt blodtryck, blodfettsrubbningar medan Medelhavskost och Medelhavsliknande kostmönster som t.ex Nordisk kost minskar risk och förekomst av dessa sjukdomar - som även kallas "non-communicable-diseases" eller "icke-smittsamma-sjukdomar" på svenska.

Efter att under 1970-80-talet ha "plockat sönder" livsmedel i sina minsta beståndsdelar, (vitaminer, mineralämnen, olika kostfiber, fettsyror, aminosyror etc) för att undersöka dessa enskilda komponenters hälsoeffekt "var för sig" började forskarna sedan att först "sätta ihop" komponenterna till livsmedel och senare livsmedlen till måltider för att undersöka enskilda livsmedels hälsoeffekt och sedan hela måltidens hälsoeffekt. Och sedan början av 2000- talet studeras hela kostmönster.

När kostmönster studeras undersöks inte en enskild mekanism, en enskild vitamins eller ett mineralämnes påverkan på hälsan. I ett kostmönster är strävan att identifiera den sammantagna hälsoeffekten av alla näringsämnen och kosten som helhet

26_090511_052.jpg