Forskare började redan på 1800-talet att undersökt hälsoeffekterna av enskilda näringsämnen som vitaminer, mineraler ,

men vid sekelskiftet, vände fokus till att titta på dessa enskilda komponenter tillsammans som en helhet för att fastställa hälsoeffekterna av enskilda livsmedel och därefter av hela kost. Ett viktigt genombrott var studiet av en kostportfölj, bestående av ett antal livsmedel med kolesterolsänkande egenskaper som minskade LDL-C på ett liknande sätt som lipidsänkande läkemedel. Dessutom, en annan Studien visade att ett strikt fettsnål kost kan minska plack i blodkärlen. Begreppet hela är större än de enskilda delarna och möjligheten påverka hälsa genom kost var viktiga utgångs-punkter för