Kolhydrat

Kolhydrat är en gemensam beteckning för socker, stärkelse och kostfiber.
Namnet kolhydrat kommer av att kolhydraterna är uppbyggda av kol samt väte och syre i samma förhållande som vatten.

Det finns flera sätt att dela in kolhydrater


En indelning med fokus på den kemiska sammansättningen

En indelning med fokus på effekt av ett livsmedel - kolhydratkvalité

En indelning med fokus på smältbara och icke smältbara


Om kolhydraterna (socker och stärkelse) tas upp till blodbanan och ger blodglukos och därmed energi kallas de för smältbara (glykemiska), om de passerar tunntarmen utan att ge energi och blodsocker kallas de osmältbara eller kostfiber.

Beroende på hur kolhydraterna (socker och stärkelse) är ”förpackade” i livsmedlet, hårt sammanpressade som i spaghetti, inneslutna innanför starka cellväggar som i bönor och hela spannmålskärnor eller finns lösta som i en dryck, så tar det olika lång tid för matsmältningsvätskorna att frigöra, bryta ner stärkelse och socker och ta upp det till blodbanan. Då pratar man om långsamma och snabba livsmedel.

Alla kolhydrater som ger energi, oavsett om de finns i spaghetti, potatis, polkagrisar eller äpple, måste brytas ner till enkla sockerarter innan de kan absorberas i tunntarmen för vidare transport i blodet.

Slutmålet för alla smältbara kolhydrater är att ge energi till kroppens alla processer t.ex. fysiskt arbete (träning och tävling), till centrala nervsystemet (hjärnan), och hjälpa till vid fettförbränningen. 

Kolhydrater kan delas in på olika sätt efter kemisk sammansättning eller om de är smältbara eller osmältbara.

Smältbara kolhydrater (glykemiska)
Smältbarhet i tunntarmen avgör om kolhydrater tas upp som blodglukos och därmed ger energi. Till smältbara kolhydrater räknas polysackariden stärkelse, disackariderna sackaros, laktos och maltos och monosackariderna glukos, fruktos och galaktos och.

Osmältbara kolhydrater (ej glykemiska)
Osmältbara kolhydrater passerar från magen, genom tunntarmen till tjocktarmen utan att tas upp som blodglukos och bilda energi. Kostfiber är den viktigaste gruppen av osmältbara kolhydrater. Till kostfiber räknas cellulosa, hemicellulosa, pektin, växtgummi, alginater, lignin och viss resistent stärkelse. Vissa oligosackarider är också osmältbara och fermenteras i tjocktarmen. Fermenteringen innebär att de bryts ner av tjocktarmens mikroflora i en anaerob process.

Oligosackariderna raffinos och stachyos är gasbildande och finns i baljväxter. Inulin som också är en oligosackarid, finns naturligt i jordärtskocka och tillsatt i vissa müslisorter. Inulin stimulerar tillväxten av de ”bra tarmbakterierna”.