Under träning och tävling

Under tävling

De som tävlar längre tid än 45-60 minuter kan dricka sportdryck för att få vätska och energi. Se vidare i kapitlet Drycker. Testa på träning om du har fördel av att tillföra vätska och energi under tävlingar som pågår kortare tid. Låt andra faktorer, som eventuell tidsförlust för att dricka, avgöra om du skall dricka under kortare tävlingar.
Om du väljer att dricka under tävlingen skall drycken tillföras redan från början av tävlingen och sedan fyllas på med jämna mellanrum.
Vid vissa koncentrationsidrotter som kan pågå under många timmar, exempelvis skytte och golf, kan man ha fördel av att äta fast föda under tävlingen.
Cyklister och de som deltar i extremsporter kan behöva äta fast föda under själva tävlingen. Det kan vara frukt av olika sorter, energikakor eller godis.

Tillbaks till kost och träning