Träning ger näringsvinst för alla

Högre energiförbrukning och bättre blodsockerreglering

Förutom att den som tränar för att tävla ökar möjligheten till bra tävlingsresultat finns det hälsomässiga och näringsfysiologiska vinster med bra träning för alla. Benstommen stärks och muskler, senor och ligament blir starkare. Vi stärker lungor och förbättrar konditionen och får bättre blodsockerreglering.

 

Du behöver mer mat
Träning innebär en ökad muskelmassa och med det en ökad basalomsättning (grundomsättning). Det går åt mer energi både under vila och i vaket tillstånd. Med det högre energibehovet kan man äta mer mat och det blir lättare att tillfredsställa behovet av vitaminer, mineralämnen, antioxidanter och andra bioaktiva ämnen.

EPOC, Excess-Postexercise-Oxygen-Consumption. Betyder att man har en högre syreomsättning efter aktivitet, vilket ökar högre basalomsättningen (Basal metabolic rate, BMR) under flera timmar.

Träning gör att antalet fina blodkärl, kapillärer, i muskulaturen ökar och det ger en bättre syreförsörjning av muskeln. Syret behövs till förbränningen och vi kan lättare förbränna fett.

Antalet och storleken på mitokondrierna ökar med träning och vi blir effektivare att förbränna energi och framställa energi till träningen. Mitokondrien är cellens energikraftverk och det är där förbränningen av kolhydrat, fett och protein sker.

 

Fettförbränningen ökar
Konditionsträningen gör att enzymaktiviteten i muskeln ökar. Vi får lättare att frigöra och förbränna det lagrade fettet.

Bättre aptitreglering
Hunger och mättnadskänslan regleras bättre med måttlig träning. Observera att den som tränar mycket hårt kan ha en dämpad aptit på grund av den kraftiga fysiska ansträngningen.

 

 

"Dämpad aptit direkt efter träning sägs vara nedärvd från våra förfäder. På den tiden när vi måste jaga för att få mat, skulle man inte vara så hungrig direkt efter jakten så att man stoppade i sig den första bästa mat man kom över, - den kunde ju vara giftig!"

 

 

 

Bättre blodfettsbild
Mängden HDL, det ”goda kolesterolet”, ökar med träning. Totalkolesterolet och LDL, det ”onda kolesterolet” minskar .

Bättre blodsockerreglering
Insulinkänsligheten ökar och vi får en bättre blodsockerreglering (mängden producerad insulin balanseras bättre till blodsockernivån).

Blodtryckpåverkan
Konditionsträning sänker ett något förhöjt blodtryck och höjer ett lågt.

Starkare skelett
Fysisk aktivitet tillsammans med ett kalcium- och fosforintag enligt näringsrekommendationer och D-vitamin från mat, solljus och eventuellt kosttillskott stärker benstommen

Depositphotos_6492000_m-2015.jpg