Folkhälsa, Leader & EU

Folkhälsa, Leader & EU

Folkhälsa är ett av Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden identifierade insatsområden. Tydliga samband finns mellan folkhälsa och tillväxt. Flertalet studier visar samband mellan kost och hälsa respektive kost och ohälsa.

Projektansvarig: Viola Adamsson Dr med vet

Foton:
NORDIET Björn Lindberg
Gröt: Lars Paulsson
Övrigt: Depositphotos