Folkhälsa, Leader & EU

Kost & hjärthälsa i Hälsingland, EU, Leader & folkhälsa

Folkhälsa är ett av Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden identifierade insatsområden. Tydliga samband finns mellan folkhälsa och tillväxt. Flertalet studier visar samband mellan kost och hälsa respektive kost och ohälsa.

Projektansvarig:
Viola Adamsson, Dr medicinsk vetenskap

Foton:
NORDIET: Björn Lindberg
Gröt: Lars Paulsson
Övrigt: Depositphotos