Folkhälsa, Leader & EU

Kost & hjärthälsa i Hälsingland, EU, Leader & folkhälsa

Folkhälsa är ett av Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden identifierade insatsområden. Flertalet studier visar samband mellan kost och hälsa respektive kost och ohälsa, och det finns tydliga samband mellan folkhälsa och tillväxt. 

Projektansvarig:
Viola Adamsson, Dr medicinsk vetenskap

Foton:
NORDIET: Björn Lindberg
Gröt: Lars Paulsson
Övrigt: Depositphotos