Mer om fett

Fett för nörd

Fett från kost lagras om triglycerider i fettväven och är uppbyggt av glycerol och tre stycken fettsyror. Fettsyrorna består av olika långa kedjor av kolatomer bundna till varandra.

Fettsyrorna kan vara mättade, enkelomättade eller fleromättade och förekommer oftast blandat i livsmedlen. Rent kemiskt skiljer sig fettsyrorna från varandra genom att de innehåller olika många kolatomer och dubbelbindningar. Det fleromättade fettet innehåller flera dubbelbindningar, det enkelomättade innehåller en dubbelbindning och mättat fett har ingen dubbelbindning.

Fördelen med de enkel- och fleromättade fetterna är att vi människor lättare kan ”förändra” bindningarna efter den första dubbelbindningen och därigenom bilda en rad olika biologiskt aktiva substanser som har betydelse för bland annat immunförsvar, blodkoagulation och för reglering av blodtryck. Omega-3, en enkelomättad fettsyra, är bland annat utgångsmaterial för bildandet av vissa hormoner, till exempel prostaglandiner.

 

DHA och LDL png.png

Kvalité är viktigare än kvantitet

Tips!