Energi - intro

Energibalans

Energibalans råder när energiintaget från mat och dryck räcker för att balansera den energiutgift som livsstilen, med fysisk aktivitet inräknad, kräver.

Energibalans är en förutsättning för underhåll och uppbyggnad av kroppens alla vävnader. Som vuxen innebär det att vi håller vikten (om vi är normalviktiga). För ungdomar ska energin också räcka för tillväxt. Observera alltså att ungdomar som växer skall öka i vikt!

Energibalans en förutsättning för att tillgodogöra sig träningen.
Om energiintaget inte är tillräckligt i förhållande till träningsmängd (energiutgifter) kan inte kolhydraterna från mat och dryck bygga upp glykogenförråden på bästa sätt och en del av proteinet, som behövs för reparation, underhåll och uppbyggnad, går till energiomsättningen.
Energibrist resulterar i låg kroppsvikt och låg andel kroppsfett.

Man kan räkna ut energiinnehållet i maten man äter för att ta reda på om man äter tillräckligt i förhållande till energiförbrukningen när man tränar.

Energi mäts i enheterna kilokalori (kcal), kiloJoul (kJ) och megajoul (MJ). Eftersom olika litteratur använder enheterna olika är det bra att kunna räkna om siffrorna.

1 kcal=4,2 kJ
1 kJ=0,24 kcal
1000 kJ=1MJ

 

Kroppens energibildning

Just-in-time-technology - när vi jagas av vilda djur

Kroppens energiinnehåll

Beräkna din energiutgift = energibehov (verktyg är under utveckling)

Beräkna ditt energiintag