Handledning - vad tycker du?

Vad tycker du? - kost och hjärthälsa i Hälsingland

Om attitydundersökningen "Vad tycker du?"

 

Under länken "Vad tycker du" finns det ett antal påståenden att ta ställning till om kost och hälsa. Eftersom det är en undersökning om vad man tycker - så finns inget rätt eller fel svar. Alla uppgifter hanteras helt anonymt och ingen kan se vem någon individ är. Användaren kan mejla dokumentet till sig själv, till någon annan eller skrivas ut  för en uppföljning

Formuläret kan användas av lärare, skolsköterskor, handledare i studiecirklar och privatpersoner som är intresserade.

Resultatet från attitydundersökningen "Vad tycker du" kan användas till att föra en dialog med respondenten - den som svarat på frågorna - om vad de anser om vissa påståenden och hur de de gör. Kom ihåg att det finns inget rätt eller fel i vad man tycker!

Det finns som sagt inget fel i att tycka på olika sätt.  Men vid en dialog med utgångspunkt från formuläret kan man diskutera om vissa idag kända fakta (evidensbaserade) vad som gäller för ett bra kostval.  Förslag på länkar och diskussionsunderlag till varje "påstående" i formuläret finns här.

Idag fokuserar man mer på kostmönster och ger råd om hur ett bra kostmönster ser ut än på enskilda kostkomponenter. Men i en utbildning kan det vara av intresse att studera dessa enskilda komponenter som fettsyror, vitaminer och mineralämnen, kostfiber, och bioaktiva komponenter i kosten för att få en förståelse om varför ett "kostmönster" ser ut som det gör. 

Och det vi får svar på är vad hälsingarna som grupp tycker och gör. Då kan vi anpassa hjartemat.se ännu bättre till hälsingarna. Vi samlar attitydsvaren i en databas - den kan inte kopplas till någon individ - vi kommer att kunna analysera vad hälsingarna tycker och tänker om olika kostfrågor. Det kan följas upp över tid för att se om attityder förändras. Och som sagt, det är helt anonymt.

Tillbaks