Om salt

Ta det med en nypa salt

Det finns ett samband mellan saltintag (natriumklorid) och blodtryck. Och det finns ett samband mellan mängden salt och blodtrycket, även om det finns en variation mellan individer och hur de reagerar på ökat eller minskat saltintag. Saltintaget bör begränsas till ca 5-6 g per dag, vilket motsvarar 2-2,4 g natrium.

Det genomsnittliga dagliga saltintaget  är 8-9 gram i Sverige vilket motsvarar 3,2-3,6 gram natrium per dag. I övriga Europa varierar natriumintaget mellan 3–5 gram per dag, motsvarande 8-11 gram salt.

Svenska ungdomars saltintag varierar mellan 7,6 och 10,2 gram salt per dag (källa: Riksmaten ungdom)

Om det på förpackningen står...

...betyder det

"Låg salthalt"  innehåller mindre än 0,3 gram salt per 100 gram
"Mycket lågt innehåll av salt" innehåller mindre än 0,1 gram salt per 100 gram
"Saltfri" innehåller mindre än 0,012  gram salt per 100 gram
"Utan tillsatt salt" Inget tillsatt salt till produkten och varan får max innehålla 0,3 gram salt naturligt

 

Minska eller byt ut saltet - tips

 

 

Quiz - salt I

Quiz - salt II