Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar som kan påverkas med kostförändring

Det går fort...

Redan efter 6 veckor med hälsosam kost sker en betydelsefull förbättring av de riskfaktorer som har betydelse för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ II.

 

NORDIET-studien förbättrades alla undersökta riskfaktorer redan efter 6 veckor.

Läs mer om vilka näringsämnen och kostfaktorer samt om kostmönstret som bidrog till förbättringen i NORDIET-studien?

Kolesterol i blod (blodfett)

Triglycerider i blod

Blodsocker / blodglukos

Låggradig inflammation

Blodtryck