NORDIET-studien

Hälsosam Nordisk Kost

Att Medelhavskost och medelhavsliknande kostmönster är bra för hälsan i allmänhet och för hjärthälsa i synnerhet vet vi idag. Det vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men kan en Nordisk kost vara lika bra? Vi prövade det!

I NORDIET-studien, fick 88 friska försökspersoner äta enligt en speciellt framtagen meny i 6 veckor. Menyn bygger på en näringsprofil som baseras på aktuell vetenskap om hälsosamma livsmedel och hälsosam mat för hjärtat. Enskilda livsmedels/komponenters påverkan på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar togs i beaktande för livsmedelsprofilen.

Livsmedlen var sådana som kunde odlas, skördas och födas upp i de nordiska länderna.

Hypotesen var att en kost baserad på nordiska livsmedel har likartade effekter på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar som den mer kända medelhavskosten.

Resultatet av studien visade att den nordiska kosten i NORDIET-studien ger likvärdiga effekter på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar som den mer kända medelhavskosten.

 

Studien genomfördes vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet

 

 

 

Prova-på-meny NORDIET

Nordisk kost definition