Protein - intro

Proteinet behövs för uppbyggnad, reparation och underhåll

Protein behövs för uppbyggnad, reparation och underhåll av kroppens olika vävnader som t.ex. muskler, hud, inre organ, hår och naglar. Protein av hög kvalité finns i animaliska livsmedel som ägg, mjölk och mjölkprodukter, kött, fisk och fågel. 

Svensken får sitt 2/3 av sitt protein från animalier som kött, fisk, ägg och mjölkprodukter. Bröd och spannmålsprodukter samt bönor bidrar till stor del med resten.

 

Protein är uppbyggt av aminosyror. Det finns ett 20-tal aminosyror varav 8 stycken är essentiella. Essentiella aminosyror måste tillföras kroppen via mat och dryck eftersom vi inte själva kan bilda dem. Livsmedel som innehåller alla de 8 essentiella aminosyrorna till 100% jämfört med ett referenslivsmedel kallas livsmedel med högvärdigt protein, livsmedel med högt biologiskt värde eller livsmedel med hög proteinkvalité. Som referenslivsmedel används ofta ägg eller mjölk. 

Protein i animaliska livsmedel
Det finns animaliskt protein i livsmedel från djurriket och vegetabiliskt protein i livsmedel från växtriket. Protein från djurriket är av högt biologiskt värde medan proteiner från växtriket ofta saknar någon essentiell aminosyra eller innehåller mindre andel av någon essentiell aminosyra än referensproteinet. Den aminosyra som saknas eller finns till en mindre del kallas för den begränsande aminosyran och begränsar proteinutnyttjandet i just det livsmedlet.

Protein i vegetabiliska livsmedel
I spannmål (bröd, gröt) är lysin den begränsande aminosyran och i baljväxter (ärter och bönor) är metionin begränsande. Metionin finns i spannmål och lysin finns i baljväxter så om man i en måltid kombinerar dessa två livsmedel får man en måltid med fullvärdigt protein utan animalieprodukter. Det kallas också proteinets kompletterande verkan. Bra att veta för den som väljer ett vegetariskt kostmönster.

Betydelse av proteinkvalité
För oss i västvärlden saknar det praktisk betydelse om någon aminosyra saknas eller ingår till en mindre del i ett livsmedel eftersom vi har tillräckligt mycket mat och äter en varierad kost med både animaliskt och vegetabiliskt protein. Om man väljer en vegankost och utesluter all animalisk föda måste man kombinera olika vegetabilier för att få protein av högt biologiskt värde. se avsnittet om vegetarisk kost.

 

Hur mycket protein per dag? Rekommendationer

Handledning Protein

Proteininnehåll i vissa livsmedel