Kostmönster

Kostmönster - både hälsosamma och mindre hälsosamma

När kostmönster studeras, undersöks inte en enskild vitamins eller ett mineralämnes påverkan på hälsan, utan i ett kostmönster är strävan att identifiera den sammantagna hälsoeffekten av alla näringsämnen i kosten som helhet. 

 

Ett västerländskt kostmönster ökar risk för hjärt- & kärlsjukdomar, diabetes typ II, högt blodtryck, blodfettsrubbningar medan Medelhavskost och Medelhavsliknande kostmönster som t.ex Nordisk kost minskar risk och förekomst av dessa sjukdomar - som även kallas "non-communicable-diseases" eller "icke-smittsamma-sjukdomar" på svenska.

Efter att under 1970-80-talet ha "plockat sönder" livsmedel i sina minsta beståndsdelar, (vitaminer, mineralämnen, olika kostfiber, fettsyror, aminosyror etc) för att undersöka dessa enskilda näringsämnens hälsoeffekt "var för sig" började forskarna sedan att först "sätta ihop" näringsämnena till livsmedel för att undersöka enskilda livsmedels hälsoeffekt. Och sedan början av 2000- talet studeras hela kostmönster och hur de påverkar hälsan.

tallriksmodellen är ett bra hjälpmedel för att få bra proportioner av alla näringsämnen när du lägger upp mat på tallriken.

26_090511_052.jpg