Energi - intro

Energibalans - en förutsättning för bra träning

Energibalans råder när energiintaget från mat och dryck räcker för att balansera den energiutgift som livsstilen, med fysisk aktivitet inräknad, kräver. När vi är i energibalans håller vi vikten. Energibalans är en förutsättning för underhåll och uppbyggnad av kroppens alla vävnader. Som vuxen innebär det att vi håller vikten (om vi är normalviktiga). För ungdomar ska energiintaget också räcka för tillväxt. Observera alltså att ungdomar som växer skall öka i vikt!

 

Starta med en Quiz - vad kan du om energibalans?

 

 

Energibalans en förutsättning för att tillgodogöra sig träningen

 

Energibalans en förutsättning för att använda matens protein till reparation, underhåll och uppbyggnad av muskler.
Om energiintaget (mat in) inte är tillräckligt i förhållande till energiutgifter (träningsmängd) utnyttjas en del av proteinet från maten till energi - istället för att reparera, underhålla och bygga upp muskler. 

 

Energibalans en förutsättning för att bygga upp glykogenlager inför en tävling
Om energiintaget (mat in) inte är tillräckligt i förhållande till träningsmängd (energiutgifter) kan inte kolhydraterna från mat och dryck bygga upp glykogenförråden på bästa sätt.


Energibrist under lång tid 
Ett lågt energiintag (för lite mat och dryck) i förhållande till träningsmängden kan resultera i förlust av muskelmassa, låg andel kroppsfett och oönskad minskad kroppsvikt. Mer långsiktigt är ett för lågt energiintag kopplat till överträning.

 

Energiinnehåll i mat
Man kan räkna ut energiinnehållet i maten man äter för att ta reda på om man äter tillräckligt i förhållande till energiförbrukningen när man tränar. Beräkna ditt energiintag.

Energi mäts i enheterna kilokalori (kcal), kiloJoul (kJ) och megajoul (MJ). Eftersom olika litteratur använder enheterna olika är det bra att kunna räkna om siffrorna.

1 kcal=4,2 kJ
1 kJ=0,24 kcal
1000 kJ=1MJ

 

Kroppens energibildning under aktivitet - förklarar varför bra kostförberedelse är viktigt vid träning och tävling.

Just-in-time-technology - bra kunskap när vi jagas av vilda djur eller när vi behöver göra snabba ruscher i tävlingssammanhang.

Kroppens energiinnehåll, visar kolhydraternas (glykogenets) begränsning som energigivare vid viss träning och tävling.

Beräkna din energiutgift vilket är detsamma som energibehov (verktyg är under utveckling).