Dieter

"Populärdieter"

Det finns ett flertal "populärdieter" som beskrivs i media. De flesta ger ofta en viktnedgång kortsiktigt men det är mer osäkert om deras hälsoeffekter på lång sikt. Forskning pågår och den visar på både fördelar och nackdelar. Det finns ingen evidens för att ge rekommendationer om att vi skall äta dessa populärdieter.

 

 

 

Läs mer om olika dieter https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/dieter-och-viktnedgang1/dieter

Periodisk fasta

Låg-kolhydratkost