Coaching, quiz och tips

Coaching, quiz och tips kan användas av lärare, skolsköterskor, idrottsledare och ledare av studiecirklar för att inspirera andra till bra matval men passar även för dig som vill studera ämnet kost mer på egen hand. 

Målet med hjartemat.se är att inspirera till bra kostmönster för att minska risk för kostrelaterade sjukdomar. Även den som tränar och tävlar får råd till bra mat för prestation.

 

 

Bra mat bidrar till god hälsa och bra prestation och det vi äter och dricker påverkar både kort- och långsiktigt. Som ledare och lärare kan vi uppmuntra till bra matvanor. 

 

Lärare

Skolsköterska

Ledare

Elever

För idrott

För alla

Vad tycker du?

Studera & Inspirera

Quiz

Hur äter ungdomar i Sverige & Europa