Kost & Hjärthälsa i Hälsingland

Om projektet

Hjärthälsa i Hälsingland

I Gävleborgs län, där Hälsingland är en del, minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar men är fortfarande hög jämfört med övriga Sverige och den vanligaste orsaken till för tidig död. Död i hjärt- och kärlsjukdomar minskar långsammare i Gävleborg jämfört med riket (källa: Folkhälsomyndigheten).
Hjärtinfarkt minskar i riket och i hälsingekommunerna men är fortfarande högre i hälsingekommunerna jämfört med riket. (källa: Folkhälsomyndigheten)

I Ungdomen

Ungdomen är en period i livet då det under en kort period sker många viktiga, både fysiologiska och psykologiska, förändringar. Förändringarna påverkar både näringsbehovet och beteenden omkring mat och måltider. Stillasittande och obalanserad kost i barn- och ungdomen verkar programmera och påverka oss ända in i det vuxna livet. Kostrelaterade sjukdomar, de ”icke-smittsamma-sjukdomarna” (non-communicable-diseases), som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes (kardiometabola sjukdomar) verkar ha sin början i det tidiga livet, för att sedan utvecklas vidare under barn- och ungdomsåren – om vi inte gör något...

Och vi kan göra mycket själva eftersom mycket handlar om bra mat och träning

 

Mitt-i-livet

Det är nu allt sker... Den typ av mat som hjärtemat.se står för lägger bra grund för kommande år.

 

När vi blir äldre

Åldrandet är också en period i livet då det sker flera fysiologiska förändringar. Flera av dem är relaterade till den mat vi äter och behöver. Vi får ett minskat energibehov, behovet av vitaminer, mineralämnen och andra ämnen är oförändrat eller ökat - samtidigt som upptaget försämras

 

Folkhälsa, Leader & EU

Folkhälsa är ett av Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden identifierade insatsområden. Tydliga samband finns mellan folkhälsa och tillväxt. Flertalet studier visar samband mellan kost och hälsa respektive kost och ohälsa.

 

 

 

 

 

 

 

Hur äter ungdomar (Sverige, Riksmaten ungdom)   Hur äter ungdomar (Europa HELENA-study)

Hur äter hälsingen?

Kostens betydelse