50% av orsaker till hjärtinfarkt kan förklaras av matvanor. Vi kan 

Det är
För mycket mat i förhållande till hur vi rör oss ger övervikt 
För mycket mättat fett
Högt saltintag kan bidra till Hypertoni 
Blodfettsrubbning (för mycket fett totalt, för mycket mättat fett),
Diabetes II (för mycket mat/högt energiintag i förhållande till utgiften).