Hur äter vi?

Hur äter vi i Gävleborg?

Hur äter vi i Gävleborgs län? starta med ett quiz

 

 

Intaget av kostfiber är i Gävleborg jämförbart med fiberintaget i riket men lägre än rekommenderat intag.
Intag av fullkorn är lägre i Gävleborg jämfört med riket och lägre än rekommenderat intag

 

Källa: Riksmaten Vuxna, Livsmedelsverket 2010–2011. Rek (A) och rek (B) visar variationer i rekommendationer

 

Ladda ner resultatrapporten Kost & Hjärthälsa i Hälsingland - en förstudie med fortsättning

Mer om Kostintag i Gävleborg jämfört med Riksmaten 

Incidens hjärtinfarkt 2001-2015 samt BMI 2005-2016 i Gävleborg 

Tre tabeller, Hälsingekommuner jämfört med riket: Insjuknande hjärtinfarkt 2011-2015, BMI 30 och över.

 

 

 Frukt och grönt Nationella Folkhälsoenkäten 2018Nationella Folkhälsoenkäten 2018, Gävleborg.