Bakgrund

Varför en sida om Kost och Hjärthälsa i Hälsingland?

 

 

 

 

 

I Gävleborgs län, där Hälsingland är en del, är dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande hög och är den vanligaste orsaken till för tidig död. Trots att dödligheten minskar i Hälsingland minskar den långsammare jämfört med övriga Sverige (källa: Folkhälsomyndigheten). 

 

 

Hur äter vi i Gävleborg?

  • energi- och saltintaget är högre jämfört med riket
  • en högre andel av energin kommer från fett, främst från mättat och enkelomättat fett
  • likt övriga riket är intag av vitamin D lägre än rekommendationerna...
  • ...medan vitamin C och alfa-tokoferol (vitamin E) är jämförbara med riket och enligt rekommendationerna
  • intag av kostfiber är jämförbart med riket men lägre än rekommenderat intag
  • intag av fullkorn är lägre i Gävleborg jämfört med riket och lägre än rekommenderat intag 

 

 

 

 

 

Hur äter ungdomar i Sverige & Europa

Kostintag i Gävleborg - statistik

Leaderprojekt

Projektledare