Bakgrund

Varför en sida om Kost och hjärthälsa i Hälsingland?

 

 

I Gävleborgs län, där Hälsingland är en del, är dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande hög och är den vanligaste orsaken till för tidig död. Trots att dödligheten minskar i Hälsingland minskar den långsammare jämfört med övriga Sverige (källa: Folkhälsomyndigheten). 

 

90% av orsaker till hjärtinfarkt är väl kända och kan förklaras av levnadsvanor och psykosocial påverkan som stress. 50% av orsaker till hjärtinfarkt kan förklaras av matvanor (Yusuf, Lancet 2004). Det betyder att vi kan påverka mycket själva! Och det kostmönster som är bra för hjärtat är bra för hela kroppen!

 

Hur äter vi i Gävleborg?

  • energi- och saltintaget är högre jämfört med riket
  • en högre andel av energin kommer från fett, främst från mättat och enkelomättat fett
  • likt övriga riket är intag av vitamin D lägre än rekommendationerna...
  • ...medan vitamin C och alfa-tokoferol (vitamin E) är jämförbara med riket och enligt rekommendationerna
  • intag av kostfiber är jämförbart med riket men lägre än rekommenderat intag
  • intag av fullkorn är lägre i Gävleborg jämfört med riket och lägre än rekommenderat intag 

 

 

 

 

 

Hur äter ungdomar i Sverige & Europa

Kostintag i Gävleborg - statistik

Leaderprojekt

Projektledare