Spenat och rödbetor

Depositphotos_67636945_m-2015 gröna bladgrönsaker.jpg

Rådet att äta mer frukt, bär och grönt är samstämmigt bland världens forskare och att gröna bladgrönsaker ska utgöra en väsentlig del råder också enighet om.

Blanda rucola och spenat med rårivna rödbetor toppat med blåbär, jordgubbar eller hallon. Nitratet som finns i rucola, spenat och rödbetor omvandlas till nitrit i munhålan och sedan till kväveoxid. Det är den bildade kväveoxiden som i studier visat sig slappna av och utvidga blodkärlen och därmed sänka blodtryck både kort- och långsiktigt. Nitratrika livsmedel bidrar till att frigöra mer energi för varje andetag och ökar därmed prestationsförmågan hos både vardagsmotionären och elitidrottaren men även hos äldre, muskelsvaga personer.


Grönsaker, Nitrat & Blodtryck
I en studie jämfördes hur tre olika grönsaksdrycker och en dryck med natriumnitrat (salpeter som har E-nummer 251) påverkade nitrat- och nitritinnehållet i plasma samt hur dryckerna påverkar blodtrycket under följande timmar efter intaget av dryckerna. Grönsaksdryckerna var tillverkade av spenat (4 dl dryck), rödbeta (1 dl dryck) och rucolasallad (2 dl dryck). Studiens försökspersoner var friska och hade normalt blodtryck. Alla drycker innehöll samma mängd nitrat (800 mg). Dryckerna gav ungefär samma ökning av nitrat och nitrit i plasma, även om spenatdrycken gav något högre nitritkoncentration. Resultatet visade att i motsats till natriumnitrat-drycken sänkte alla tre grönsaksdryckerna blodtrycket, både över- och undertryck, hos studiens försökspersoner.


Rödbetor, Nitrat & Prestation
Nitratrika livsmedel bidrar till att frigöra mer energi för varje andetag och ökar därmed prestationsförmågan hos både vardagsmotionären och elitidrottaren. Även här är det den från nitratet bildade kväveoxiden som påverkar ämnesomsättningen.
Effekten av (1) en naturell rödbetsjuice rik på nitrat och (2) en rödbetsjuice där allt nitrat tagits bort jämfördes på idrottares prestationsförmåga. Den nitratfria rödbetsjuicen visade ingen prestationsförbättring vilket den naturella rödbetsjuicen gjorde. I studien tolkades det som att prestationsförmågan är kopplad till nitratet och inte till vitaminer, mineralämnen eller andra bioaktiva ämnen i rödbetsjuicen. Fördelen med den här typen av studie är att den tar bort placeboeffekten eftersom försökspersonerna inte vet om de får rödbetsjuice med eller utan nitrat.
Det sammanfattade resultatet från en översikt av studier, alla med syftet att undersöka samband mellan nitrat och prestationsförmåga, var att speciellt idrottare har fördel av nitratrika livsmedel för att höja prestationen. Men även för äldre med muskelsvaghet och svårighet att träna kan livskvalitén öka med nitratrika livsmedel.

 

 

Mer än nitrat i grönsakerna?
Förutom att grönsaksdryckerna innehåller stora mängder nitrat innehåller hela grönsaken en kaskad av olika kostfiber, vitaminer, mineralämnen och andra biologiskt aktiva ämnen som alla, på olika sätt, bidrar till god hälsa och prestation. Askorbinsyra, är inget annat än det kemiska namnet för C-vitamin och finns naturligt rikligt i exempelvis hallon och jordgubbar och även i gröna bladgrönsaker. Vitamin C hjälper till vid omvandling av nitrit till kväveoxid för blodtryckssänkning. Dessutom minimerar C-vitaminet eventuella negativa effekter av nitratet.


Är det inte farligt med nitrit? World Cancer Research Fund (WCRF) rekommenderar att rött kött skall begränsas och att”processat kött”, exempelvis rökt och saltat kött, ska uteslutas i den dagliga kosten eftersom det bland annat innehåller nitrit. Nitrit i kött kan också betraktas som nödvändig eftersom det förlänger hållbarheten och minskar risken för att den dödliga bakterien Clostridium botulinum (som kan orsaka botulism) utvecklas i kött- och charkprodukter. Lägg en rejäl portion gröna bladgrönsaker till det röda köttet så kan de negativa effekterna minskas. 

 


Övre gräns för intag av nitrit och nitrat?
Livsmedelsverket och EFSA ger rådet att inte överskrida 3,7 milligram nitrat eller 0,07 milligram nitrit per kilo kroppsvikt och dag. Vilket betyder 259 milligram nitrat och 4,9 mg nitrit för en person som väger 70 kg.

Det är bakterier som omvandlar nitrat till nitrit.
Nitrat kan omvandlas till nitrit om en maträtt av nitratinnehållande råvaror inte kyls ner ordentligt och snabbt om man får rester. Det är bakterier som gör att nitrat och nitrit kan bilda nitrosaminer vilka har visat sig vara cancerframkallande hos djur, om detsamma gäller för människa är oklart. Men - kyl ner maten snabbt och låt inte smoothies stå för länge innan du dricker den.


Att tänka på. Mer rödbetor i kosten en dag kan leda till rödfärgad urin dagen efter. Barn under 1 år skall inte äta några större mängder gröna bladgrönsaker ej heller dricka rödbetsjuice.


 

Tillbaka